·

Ar įvertinote visus kito asmens kūrybos objektus, kuriuos panaudojote?

Jeigu naudojote daugiau kitų asmenų sukurtų ar atliktų objektų, įvertinkite ir juos.

Pasirinkus atsakymą „Ne“, šis įrankis Jus nukreips vertinti ir kitą (-us) objektą (-us).