·

Ar įvertinote visus kitų asmenų kūrybos objektus?

Jei tai, ką ženklinate, apima ir daugiau autorių ir(ar) gretutinių teisių saugomų objektų, įvertinkite ir juos.