·

Ar kito asmens kūryba, kurią panaudojote, teisiškai laikoma kūriniu?

Nežinote atsakymo?

Dėmesio! Ne visa, ką bendrinėje kalboje vadiname kūryba, pripažįstama kūriniu ir teisine prasme.

Skaitykite plačiau apie tai, kas teisiškai laikoma kūriniu ir kokie objektai kūriniais nepripažįstami, arba pasinaudokite žemiau esančiu įrankiu objekto statusui nustatyti.

  • Kas laikoma kūriniu? Sąvoka.

Kūriniu laikomas originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.

Kriterijai, padėsiantys nustatyti, ar objektas gali būti laikomas kūriniu:

  • Sukurtas žmogaus.
  • Intelektinės, kūrybinės veiklos rezultatas.
  • Originalus (nenukopijuotas).
  • Išreikštas objektyvia forma (tai jau išraiška, o ne idėja).
  • Sukurtas literatūros, meno ar mokslo srityje.
  • Nepatenka į įstatyme numatytą išimčių sąrašą.

Plačiau apie tai, ar objektas atitinka kūrinio kriterijus ir yra saugomas autorių teises reglamentuojančių teisės normų, galite skaityti čia.