Apie projektą

Elektroninis kūrinių teisių ženklinimo įrankis skirtas kūrinių, gretutinių teisių objektų ir nesaugomų objektų teisėms identifikuoti ir ženklinti pagal tarptautines „Creative Commons“ licencijas ir kultūros paveldo objektų skaitmeninės platformos „Europeana“ naudojamas „Rights Statements“ teisių pareikštis. Greta jo pateikiamas išsamus žinynas, kuriame naudotojui paprastai paaiškinami sudėtingi teisiniai terminai ir subtilybės.

Įrankiu ir žinynu naudotis paranku atminties institucijoms skaitmeninamam (suskaitmenintam) kultūros paveldui žymėti, taip pat mokslo, švietimo įstaigoms, jų atstovams ir auklėtiniams, studijuojantiems kūrybą, kultūros objektus, kuriantiems, atliekantiems kūrinius. Žinyne  paaiškinama, kaip nustatyti, ar galima teisėtai skelbti skaitmeninį (suskaitmenintą) kultūros, mokslo, meno objektą internete ir kokie teisiniai ribojimai galioja, kokias teises galima suteikti galutiniam suskaitmeninto objekto naudotojui, kaip paženklinti internete skelbiamą skaitmeninį (suskaitmenintą) kūrinį. Elektroninis įrankis leidžia kūrėjui ar atminties institucijos darbuotojui paprastai, neskaitant ilgiausių ir sudėtingų teisinių aprašų, įvertinti, kokiu licencijos ženklu pažymėti kūrinį. Naudotis ženklinimo įrankiu paprasta: tereikia atsakyti į užduodamus klausimus, kuriais apibrėžiama, kas yra kūrinio autorius, ar teisine prasme ženklinamas objektas laikomas kūriniu, ką kitiems leidžiama su juo daryti, ar galimas komercinis naudojimas, ar būtina modifikuotą kūrinį skelbti suteikiant tokias pat teises ir pan. Interneto svetainėje pateiktame žinyne išsamiai aprašomi visi „Creative Commons“ ir „Rights Statements“ teisių pareikščių ženklai, leidžiama parsisiųsti grafinius ženklus, kuriuos galima pridėti prie internete skelbiamo kūrinio.

Įrankis ir žinynas sukurtas ir modernizuotas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai įgyvendinant šiuos projektus:

„Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“ 2016 m. – 2017 m. Projektas finansuotas iš Kultūros ministerijos įgyvendinamos ir administruojamos Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų;

„E. paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai“ 2017 m. – 2018 m. Projektas finansuotas iš Kultūros ministerijos įgyvendinamos ir administruojamos Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų;

„Skaitmeninio ir suskaitmeninto turinio ženklinimas“  2018 m. – 2019 m. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos administruojamos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa.