Paženklink

Pasinaudokite teisių nustatymo įrankiu ir sužinokite, koks ženklinimas siūlomas pasirinktam objektui.

Pradėti

Kodėl verta ženklinti?

Jei dirbate atminties institucijoje:

Jei esate kūrėjas:

Ką reiškia žyma?

„Creative Commons“ licencijų ir „Europeana“ naudojamų „Rights Statements“ pareikščių žymos, kurias galite rasti ant skaitmeninių objektų.

 • Objektas yra viešojoje srityje (public domain) ir jį galima naudoti be apribojimų. Plačiau

 • Objekto kūrėjas leidžia jį naudoti laisvai, be jokių apribojimų. Plačiau

 • Objektą galima naudoti be apribojimų. Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau, pakeitus ar panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus objektus skelbti dalijantis analogiškomis sąlygomis (taip pat ženklinti CC BY-SA). Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, pakeitus ar panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus objektus skelbti dalijantis analogiškomis sąlygomis (taip pat ženklinti CC BY-NC-SA). Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodykite autorių. Plačiau

 • Objektas yra viešojoje srityje (public domain), tačiau jį galima naudoti tik nekomerciniais tikslais. Plačiau

 • Objektas yra viešojoje srityje (public domain), tačiau gali būti kitų (ne iš autorių teisių kylančių) apribojimų jį naudoti. Plačiau

 • Objektas saugomas autorių teisių. Galite jį naudoti, tačiau tik edukaciniais tikslais. Kitiems veiksmams būtinas teisių turėtojo leidimas. Plačiau

 • Tai nenustatytų teisių turėtojų kūrinys (kūrinys našlaitis). Galite tik susipažinti (skaityti, žiūrėti, klausyti, analizuoti). Plačiau

 • Objektas saugomas autorių teisių. Galite tik susipažinti (skaityti, žiūrėti, klausyti, analizuoti). Kitiems veiksmams būtinas teisių turėtojo leidimas. Plačiau

Sužinok daugiau

Teisių ženklinimo metodika ir žinynas.