Žinynas

Kam priklauso gretutinės teisės (kas turėtų duoti leidimą)?

Norint naudoti atlikimą (atliekamo kūrinio įrašą) svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kartu dažniausiai yra naudojamas ir kūrinys, saugomas autorių teisių. Teisių į kūrinį ir teisių į atlikimą (įrašą) galiojimo terminai gali nesutapti. Jei autoriaus teisės irgi tebegalioja (skyrius „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“) ir ketinate objektą skaitmeninti bei padaryti prieinamą internetu, privalu sudaryti papildomas atitinkamas sutartis ir dėl autorių teisių, pavyzdžiui, jei bendradarbiaujate su kolektyvinio administravimo asociacija, sudaryti licencinę sutartį ne tik su AGATA, bet ir su LATGA.

Atlikėjai

Atlikėjas – aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius. Atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas. Taigi, jeigu atlikime identifikuojate vieną iš tokių asmenų, dėl teisių suteikimo turėtumėte kreiptis būtent į jį (1 situacija, 5 lentelė).

Fonogramų gamintojai

Fonogramos gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe užfiksuotas pirmasis kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas. Jeigu norite naudoti fonogramą, turėtumėte gauti jos gamintojo ar jo teisių perėmėjo leidimą. Tai, kad šiuo metu neegzistuoja įmonė tokiu pačiu pavadinimu, dar nereiškia, kad įmonės apskritai nėra arba kad šios fonogramos gamintojo teisių neperėmė kita įmonė ar asmuo. Kad sužinotumėte, kas jis, galite kreiptis į AGATA, kuri neretai tokią informaciją gali suteikti (2 situacija ir 2 pavyzdys, 5 lentelė).

Audiovizualinio kūrinio gamintojai

Audiovizualinio kūrinio gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe sukuriamas audiovizualinis (kinematografinis) kūrinys. Kaip ir fonogramų gamintojų atveju, audiovizualinio kūrinio gamintojo teisės gali būti perleistos teisių perėmėjams.

Pavyzdys. Žymaus aktoriaus anūkas sukūrė filmą apie savo senelį, t. y. surinko turėtą dokumentinę medžiagą, pasamdė filmavimo komandą, medžiagos montuotojus ir kitus filmui sukurti reikalingus asmenis. Jeigu norėsite skaitmeninti ir (ar) naudoti šį filmą, Jums reikės kreiptis į anūką, kurio iniciatyva ir atsakomybe buvo sukurtas dokumentinis filmas.

 

Teisių perėmėjai

Kaip ir autorių teisės, taip ir gretutinės turtinės teisės gali būti perduodamos sutartiniu pagrindu ar paveldimos. Plačiau apie teisių perėmėjus skaitykite skyriuje „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“ apie autorių teisių perleidimą –  analogiškai gali būti perleidžiamos ir gretutinės teisės.

„Kūriniai našlaičiai“

Gali pasitaikyti atvejų, kai neįmanoma rasti gretutinių teisių savininko. Tokiu atveju kūrinys gali būti laikomas nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“). Kaip tai įvertinti ir kaip elgtis tokiu atveju, daugiau skaitykite skyriuje „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“.