Žinynas

Kas yra ženklinimas ir kam jis skirtas?

Ženklinimas – tai elektroninės informacijos apie teisių valdymą pateikimas; internete esančio objekto žymėjimas tam tikru simboliu (raidėmis, ikonomis ir pan.), padedančiu identifikuoti objektui galiojantį teisinį režimą.

Poreikis ženklinti atsirado kartu su interneto populiarėjimu ir vis spartėjančia intelektinės nuosavybės apyvarta jame. Kadangi internete rasti tokius objektus kaip autorių teisių saugomi kūriniai pasidarė labai greita ir paprasta, viena vertus, atsirado poreikis nurodyti, ką autorius leidžia ir ką draudžia su tokiu objektu daryti. Kita vertus, autoriaus paieška nesant ženklinimo gali būti sudėtinga, gali būti neaišku, kas yra autoriaus teisių turėtojas, kaip su juo susisiekti, netgi iš kokios valstybės jis yra ir kaip įveikti kalbos barjerą, kokias sudaryti sutartis. Tuo tarpu ženklinimas palengvina suteikiamų teisių apimties identifikavimą interneto bendruomenės nariams. Be to, intelektiniai produktai gali būti paprasčiau teisėtai platinami internetu, nes naudotojai gali nebijoti, kad kiekvienas jų atliekamas veiksmas automatiškai bus laikomas autoriaus (ar kitų) teisių pažeidimu.

Internete paskelbtą paženklintą dominantį objektą radęs žmogus mato ant jo simbolį, kuris identifikuoja, ką su objektu galima daryti. Įgudęs naudotojas iš patirties jau žinos, kokia šio ženklinimo reikšmė ir kokios su objektu susijusios teisės jam yra suteiktos, o kokios apribotos. Naudotojai, kurie turi mažiau žinių ir įgūdžių, gali nesudėtingai išsiaiškinti simbolio prasmę ant jo paspaudę arba tiesiog įvesti simbolio raides interneto paieškos sistemoje.

Creative Commons ir Europeana yra organizacijos, siekiančios, kad internete prieinami objektai būtų prieinami kuo laisviau, paprasčiau ir kuo aiškesnėmis teisinėmis sąlygomis. Creative Commons yra sukūrusi savo licencijas objektams, į kuriuos tebegalioja autorių teisės, tačiau tam autoriai leidžia paženklintus objektus autoriai naudoti tam tikrais būdais („some rights reserved – kai kurios teisės saugomos“ kaip priešingybė „all rights reserved – visos teisės saugomos“). Europeana siūlo savo teisių pareikščių (angl. rights statements) asortimentą atvejams, kurie aktualesni ženklinant atminties institucijoms ženklinant paveldo objektus, t. y. kai susiduriama su viešosios srities (angl. public domain) objektais, arba teisės į objektus galioja su labai specifinėmis išimtimis.

Creative Commons suteikia ir technines priemones ženklinimui atlikti –tinklalapyje galima rasti priemones fiziškai „uždėti“ simbolius ant pageidaujamų objektų. Kitais atvejais gali užtekti ir paprasčiausio licencijos (teisių pareikšties) ženklinimo nurodymo pateikiant jo santrumpą (pvz., po interneto svetainėje skelbiama fotografija pateikiamas fotografo vardas, pavardė ir prierašas CC BY).

Detaliai ženklinimo būdai aptariami skyriuje „Galimi ženklinimo būdai“, o žemiau pateikiamoje lentelėje rasite galimų ženklinimo būdų sąvadą.

8 lentelė. Ženklinimo asortimentas

SKYRIUS SIMBOLIS PAVADINIMAS (ANGL.) VERTIMAS (LIET.)

Autorių teisės negalioja.

Tai nėra CC licencijos.

6.3.1. PD Public Domain Viešoji sritis
6.3.2. NoC-NC No Copyright–Non-Commercial Aut. t. negalioja–Nekomercinis naudojimas
6.3.3. NoC-OKLR No Copyright–Other known legal restrictions Aut. t. negalioja– yra kitų teisinių apribojimų
6.3.4. CC0 CC zero CC nulis

Tai CC licencijos.

Autorių teisės galioja su nustatytomis išimtimis.

6.3.5. CC BY CC By CC Autorystės nurodymas
6.3.6. CC BY-SA CC By–Share Alike CC Autorystės nurodymas–Įpareigojimas dalintis
6.3.7. CC BY-ND CC By–No Derivatives CC Autorystės nurodymas– Draudžiamos modifikacijos
6.3.8. CC BY-NC CC By–Non-Commercial CC Autorystės nurodymas– Nekomercinis naudojimas
6.3.9. CC BY-NC-SA CC By–Non-Commercial– Share Alike CC Autorystės nurodymas– Nekomercinis naudojimas–Įpareigojimas dalintis
6.3.10. CC BY-NC-ND CC By–Non-Commercial– No Derivatives CC Autorystės nurodymas– Nekomercinis naudojimas– Draudžiamos modifikacijos

Autorių teisės galioja; labiausiai ribojamas objektų naudojimas.

Tai nėra CC licencijos.

6.3.11. InC In Copyright Galioja autorių teisės
6.3.12. InC-EDU In Copyright–Educational Use Permitted Galioja autorių t. –leidžiamas naudojimas edukaciniais tikslais
6.3.13. InC-EU-OW In Copyright–EU Orphan Work Galioja autorių teisės –ES „kūrinys našlaitis“
6.3.14. CNE Copyright Not Evaluated Autorių teisės nevertintos

Iliustracijos: ženklinimo pavyzdžiai

Ženklinimas CC BY licencija interneto svetainėje Youtube. Youtube autorių teisių politikoje galite rasti nuorodas apie Creative Commons licencijų taikymą turiniui.

Galimybė ieškoti skirtingomis Creative Commons licencijomis paženklinto turinio svetainės google.com išplėstinėje paieškoje.

Galimybė ieškoti (paveldo) objektų pagal jų panaudojimo sąlygas (licencijas ar teisių pareikštis) svetainės europeana.eu paieškoje.