Žinynas

Ką saugo gretutinės teisės?

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas numato, kad saugomos ne tik kūrinio autoriaus teisės, bet ir kitos su kūryba susijusios teisės, esančios „greta“ autorių teisių – gretutinės teisės, saugančios kūrinių atlikimą, užfiksavimą. Gretutinės teisės gali saugoti:

• kūrinio atlikimą;

• fonogramą;

• audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmąjį įrašą;

• transliuojančiosios organizacijos radijo ir/ar televizijos transliacijas.

Atlikimas – tai artistinis literatūros ar meno kūrinio atlikimas, tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek įrašytas į garso ar audiovizualinę laikmeną.

Pavyzdys. Atlikimu yra laikomi muzikinių kūrinių vaizdo ar garso įrašai, taip pat knygos įgarsinimas, šokio ar teatro pasirodymas.

 
Fonograma – kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas techninėmis priemonėmis kokioje nors materialioje garso laikmenoje (audiokasetėje, CD ir pan.).

Audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas – kinematografinio kūrinio ar kito kinematografinėmis priemonėmis išreikšto kūrinio, sudaryto iš tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, įrašas materialioje vaizdo įrašymo laikmenoje (videokasetė, CD, DVD ir pan.).

Kitaip tariant, fonograma – tai garsų (audio-) įrašas, o audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas – ir garsų, ir vaizdo (video-) įrašas.

Pavyzdys. Audiovizualiniu kūriniu bus laikomas ir nufilmuotas susitikimas su autoriumi jo namuose, filmuoti amžininkų atsiminimai apie autorių.

 
Transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija – garsų arba vaizdų ir garsų arba jų išraiškos viešas perdavimas bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį. Ši kategorija apima, pvz., filmuotus televizijos interviu ar įrašytus radijo laidos pokalbius.