·

Ar yra kitų teisinių kliūčių panaudoti ženklinamą objektą?

Įvertinkite kitus teisinius apribojimus. Įrankis visų pirma skirtas autorių teisėms ir gretutinėms teisėms įvertinti ir juo nesiekiama analizuoti visų įmanomų teisinių objekto panaudojimo kliūčių. Tačiau reikėtų atsižvelgti ir į kitus galimus ribojimus; su dažniausiai pasitaikančių tokių kitų teisinių kliūčių sąrašu galite susipažinti čia.