Žinynas

Teisė į atvaizdą TEST

Autorių teisių ir gretutinių teisių klausimai paprastai yra patys aktualiausi sprendžiant dėl objektų paskelbimo internete ar kitokio panaudojimo. Tačiau gali būti, kad yra ir kitų su objektu susijusių asmenų teisių, kurias reikėtų įvertinti prieš skelbiant objektą. Teisė į atvaizdą (teisę į atvaizdą reglamentuoja LR civilinio kodekso 2.22 str.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/iWbNZgHGuj) – tai atskira kategorija, aktuali, kai turimas objektas vaizduoja konkretų asmenį, kurio tapatybę jame įmanoma identifikuoti, pvz., jei norimose suskaitmeninti (ar naudoti skaitmeninėse) fotografijose ar portretuose matomi žmonės, kurių vaizdavimas leidžia aiškiai nufotografuotą asmenį identifikuoti, vadinasi, susidūrėte su teisių į atvaizdą klausimu.

Pavyzdys. Atminties institucija gavo žymaus asmens rašytus laiškus mylimajai, tačiau abu asmenys yra mirę. Tokiu atveju reikėtų kreiptis tiek į laiškus rašiusio asmens vaikus ar sutuoktinius, jei tokių yra, tiek į kitų asmenų, kurių privatus gyvenimas yra aprašomas laiškuose, vaikus ar sutuoktinius.

 

Tokiu atveju reikėtų turėti omenyje keletą aspektų.

Rekomendacijos

1 pavyzdys. Turite seną fotografiją, kurios šaltinis nežinomas, bet galite identifikuoti joje vaizduojamą asmenį. Asmuo pavaizduotas namų aplinkoje. Tokiu atveju, vertinant formaliai, turėtumėte nustatyti vaizduojamą asmenį ir gauti leidimą atvaizdą skaitmeninti ir panaudoti (tarkime, paskelbti internete). Jei nustatyti asmens neįmanoma, įvertinkite riziką pagal pateiktą atmintinę ir žemiau pateiktą 4 pavyzdį. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

 

Atmintinės

1 pavyzdys. Turite seną fotografiją, kurios šaltinis nežinomas, bet galite identifikuoti joje vaizduojamą asmenį. Asmuo pavaizduotas namų aplinkoje. Tokiu atveju, vertinant formaliai, turėtumėte nustatyti vaizduojamą asmenį ir gauti leidimą atvaizdą skaitmeninti ir panaudoti (tarkime, paskelbti internete). Jei nustatyti asmens neįmanoma, įvertinkite riziką pagal pateiktą atmintinę ir žemiau pateiktą 4 pavyzdį. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Turite seną fotografiją, kurios šaltinis nežinomas, bet galite identifikuoti joje vaizduojamą asmenį. Asmuo pavaizduotas namų aplinkoje. Tokiu atveju, vertinant formaliai, turėtumėte nustatyti vaizduojamą asmenį ir gauti leidimą atvaizdą skaitmeninti ir panaudoti (tarkime, paskelbti internete). Jei nustatyti asmens neįmanoma, įvertinkite riziką pagal pateiktą atmintinę ir žemiau pateiktą 4 pavyzdį. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

2 pavyzdys. Norite suskaitmeninti ir paskelbti internete fotografiją, kurioje vaizduojama scena iš miesto gyvenimo – matomos gatvės, architektūra, taip pat praeiviai. Jei praeiviai yra tik vienas iš nuotraukos fragmentų, fotografiją galite skaitmeninti ir naudoti savo nuožiūra, tarkime, skelbti internete. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

3 pavyzdys. Turite istorinę fotografiją, vaizduojančią viešą asmenį – tarpukario įžymybę (tarkime, atlikėją scenoje), posėdžiaujančius ar vizitą vykdančius politikus ir pan. Tokius viešų asmenų atvaizdus galima skaitmeninti ir naudoti be sutikimo. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

4 pavyzdys. Turite fotografiją, kurios šaltinis nežinomas (arba pateikėjas žinomas, bet neturi informacijos ar nenori prisiimti atsakomybės už teises į atvaizdą), joje vaizduojami asmenys nėra vieši, jie vaizduojami ne tik viešose vietose arba jų atvaizdai sudaro esmines nuotraukos dalis (tarkime, didžiąją fotografijos dalį užima portretas, o vieša vieta yra tik mažą nuotraukos dalį užimantis fonas). Neturite informacijos apie vaizduojamų asmenų tapatybę. Nusprendėte nuotrauką suskaitmeninti ir paskelbti savo tinklalapyje (suteikiate tik teisę ją pamatyti besidomintiems istorija tinklalapio lankytojams) be teisių į atvaizdą turėtojo leidimo. Rizikuojate tuo, kad atsiradus teisių į atvaizdą turėtojui (ar paveldėtojui), privalėsite nustoti objektą naudoti, t. y. iš tinklalapio pašalinti nurodytas nuotraukas. Jei neuždirbote lėšų už tokios fotografijos (ar analogiškų fotografijų) paskelbimą leidimą naudoti interneto bendruomenei, ir jei teisių į atvaizdą turėtojas paprastai neuždirba iš tokių fotografijų skelbimo, tikimybė, kad privalėsite atlyginti finansinius nuostolius, yra labai maža. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.

5 pavyzdys. Į Jūsų atminties instituciją kreipėsi asmuo ir pateikė istorines fotografijas, kurias atminties institucijos atstovai nori skaitmeninti ir skelbti internete. Net jei šis asmuo nežino, kokie asmenys jose vaizduojami ar neturi visų teisių į tokių asmenų nuotraukas, bet mano, kad nebūtų tam prieštaraujančių asmenų, norint nuotraukas skaitmeninti ir skelbti internete, rekomenduotina pasirašyti dokumentą (pvz., sutikimą, sutartį ar pan.), nustatantį, kad nuotraukas pateikė konkretus asmuo ir jis patvirtina prisiimantis visą riziką dėl galimo atvaizdų skaitmeninimo ir naudojimo. Patogu turėti tokį pavyzdinį dokumentą, jei tokių nuotraukų atminties institucija gauna dažnai. Pastaba: pavyzdys yra apie teises į atvaizdą. Atskirai pagal 4.1 skyriaus taisykles vertintinos fotografo, kaip autoriaus, teisės.